• slidebg1
tepelna-cerpadla-skladem-202220let-zkusenosti

NOVINKY

Tepelné čerpadlo vzduch-voda recenze

05.03.2016

Použití tepelných čerpadel jako zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody i chladícího zařízení se používá stále častěji. Stávají se samozřejmou součástí našich domů a patří k zařízením, která se neustále vylepšují a zdokonalují.

Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda je nejlevnějším typem tepelných čerpadel. Má však nejvyšší spotřebu elektřiny. Teplo se čerpá ze vzduchu venkovní jednotkou.
 
Ta však vzhledem k vysoké hladině zvuků může rušit hlukem. Pokud ji můžete umístit kamkoli, kde bude proudit vzduch a čerpadlo nebude nikoho rušit, je to ideální. Vydává hluk, který se dá srovnat s ledničkou či autem spuštěným na volnoběh.

Vzhledem k tomu se nehodí do husté domovní zástavby. U kvalitních vzduchových čerpadel se pohybuje hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky pod hodnotou 40dB(A).

Toto čerpadlo topí i v mrazech, ale při teplotách pod -5°C však klesá výkon. Výkon tepelného čerpadla se tedy mění s teplotou venkovního vzduchu, a to tak, že vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste v závislosti na tom i výkon tepelného čerpadla a naopak.

To je důvod, proč jsou tepelná čerpadla vzduch – voda provozována výhradně v bivalentním provozu. To znamená, že pod bodem bivalence což je teplota v rozmezí -3°C až  - 5°C připíná doplňkový tepelný zdroj, obvykle elektrokotel. Pak oba tyto zdroje současně zajišťují tepelnou pohodu v domě.

Nejnižší teplotou, při které ještě vzduchové tepelné čerpadlo pracuje je -20°C. Některá čerpadla zvládnou ještě pracovat i při – 25°C. Z těchto důvodů není vhodné použití do horských oblastí, kde mohou být nízké teploty dlouhodobou záležitostí. 

Jsou-li dlouhodobě nižší teploty, pokrývá tepelnou potřebu pouze doplňkový zdroj a ten tak musí pokrýt veškerou tepelnou potřebu celé domácnosti sám. 

Tepelná čerpadla typu vzduch – voda se skládají buď ze dvou jednotek (vnitřní a vnější) anebo jsou v kompaktním provedení. Dělené provedení bývá někdy označováno jako „split“.  Venkovní část v případě děleného provedení nasává okolní vzduch a je většinou umístěna na jižní straně domu.

Může být i na střeše. Vnitřní část zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému.  Setkáváme se však i se vzduchovými tepelnými čerpadly pouze s vnitřním provedení. Pak je nutné propojení jednotky vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím.

Pouze tak dojde k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Řádově činí množství protékaného vzduchu tisíce m3/h.

Životnost čerpadel je dána životností kompresoru, a ten se mění obvykle po 15 – 20 letech.  Jeho pořizovací cena je okolo 25 tisíc Kč. Velmi důležitou roli zde sehrává i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách. Tím omezí počet startů a snížením počtu startů lze výrazně zvýšit životnost kompresoru. 

U novostavby je zapotřebí počítat s instalací čerpadla již v samotném projektu. Cokoli dodělávat na již hotový dům je velmi nevýhodné. Tepelné čerpadlo nejlépe uplatníte v nízkoteplotním systému.

To znamená při vytápění podlahou, stěnami anebo velkoplošnými radiátory. Ušetříte tím více energie, čím nižší jsou teploty dostačující pro provoz topného systému. Tato čerpadla lze nainstalovat i ve starších domech, ale může se stát, že radiátory dimenzované na vyšší teplotu vody nemusejí stačit.

Po nahrazení kotle tepelným čerpadlem pak výkon topení klesá až na polovinu. Z tohoto důvodu je nutné systém přepočítat, což může v důsledku znamenat nutnost zvětšení otopné plochy.  

Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda lze namontovat prakticky na jakoukoli budovu a navíc jednoduše. U tohoto typu odpadají složité zemní práce spojené s variantou zemního tepelného čerpadla. Jedná se o čerpadlo bez vrtu a kolektorů. 

Jeho instalace trvá mezi jedním až třemi dny a pořizovací cena se pohybuje v rozmezí 100 – 250 tis. Kč.